Category Archives: Norge

Lillehammer, Norge

50698026Blant annet Lillehammer ble gjennomfotografert i forbindelse med flyfotoboka “Lillehammer sett fra oven” ble laget i 2012. Alle bildene inngår i Norgesarkivet. Fofodato er kjent til alle bildene.

Oslo kommune

Iløpet av uka blir “ariel” delen av Norgesarkivet levert til Oslo kommune. Alt går på FTP fra Tallinn. Den grå flaten er Oslo kommune og de gule feltene er fotoseriene, identifisert med serienummer og vanligvis også fotograferingsdato. Bilder fra 80 og 90 tallet.

Oslo_ariel_deliv

 

Bergen 21. juli 2011

50641226I 2011 ble bildene til “Bergen sett fra oven” fotografert. En stor del av dem ble fotografert 21. Junli 2011, en fantastisk dag over Bergen. Flott lys den dagen.

 

JPG filer har sine svakheter

59059625_bad

Skummel feilmulighet i JPG filer. Det grå feltet nederst i bilde. Dette var en vanlig feil tidligere når det var begrenset med RAM i maskinene. Årsaken ligger i at det i bildefilen ligger informasjon om hvor bildet starter og slutter på disken, men det er ingen kontroll av innholdet i bildet. Et eller annet avbrudd i en kopiering kan gi dette som resultat. Det vanligste er at dette heller ikke sees på thumbnails. Skummelt det der.

 

Bildestørrelser, orginalmaterialet og nummersystemet

I hovedssak er det to filmtyper og formater som er brukt, 135 film med negativformat på 24×36 mm og 120 film i 6×7 format 55×70 mm. Alt er skannet med 2400 DPI. Link om DPI

Bildefilene blir pga forskjellen i formatet veldig forskjellige i størrelse.

58 i filnavnets start indikerer 135 film og 59 indikerer 6×7

Film_1

 

Nummersystemet, litt om en av seriene.

Nummerseriene er bygget opp med åtte siffer. De to første viser opphav. de neste fire er serienummert og de to siste løpenummer i serien. Vi har derimot et avvik. 58 serien hadde også en del med femsiffret serienummer. Disse har fått et siffer som viser opphav, 4, med de fem neste som serienummeret. Se bildet under

Film_2

 

Noen feil og avvik på filmmaterialet

59083718

Fremmedlys på filmen. En typisk feil ved 120 film bruk. For løst rullet opp og når filmen taes ut av kameraet trenger det lys inn. Vanligvis bare skade på de siste eksponeringene. Omfanget er på langt under 1%. Dette bilde er et av de med mest skade.  Det er allikevel betydelig bildeinformasjon i bildet og det inngår i en bruksserie.

59083904

 

En annen feil. Vingestagget på flyet har kommet med. Dette er et av de mer ekstreme bildene. Det er allikevel med fordi det inneholder mye bildeinformasjon.

Aker brygge 1995

 

62492004

Oslo kommune har fått levert 3500 bilder fra 1990 til 1991, i fem forskjellige oppløsninger alle med posisjonsdata og fotodato. Fra avtale til leveranse gikk det ni dager. Alt levert fra Estland via FTP.

 

Norgesarkivet

Clipboard01

 

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten har sikret seg bruksrett til det som er av skråfoto fra perioden 1984 til 1996. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten has secured the right to use oblique photo from the period 1984 to 1996.

 

Norgesarkivet, Tåsen 1991

622641003

 

norgesarkivet_1991

 

Størstedelen av Oslos boligområder ble fotografert i 1990 og 1991, med oppfølginger i 1992, 1994 og 1995. Det meste er fotografert med Pentax 6×7 og 165 mm objektiv. 10 bilder på filmen, negativenes format er såkalt 6×7 eller litt mer nøyaktig 55mmx70mm

Oppdatering av data tilknyttet Arieldelen

Egenskapstabellen til Arieldelen blir kontinuerlig oppdatert. Kunder som har kjøpt rettigheter til bilder kan på forespørsel få tilsendt oppdaterte data. 150428_LierData linjene: Serienummer = de sentrale sifrene i de unike bildenummerene. Fotodato = Eksakt fotodato der den er kjent. Ved ukjent dato eller inntil videre ukjent dato vil det etterhvert framkomme som 01.01.1985, der 1985 er kjent. Produksjon = Ved “yes” er skanning gjennomført. De øvrige felt er så langt hjepefelt i produksjonen. De kan derimot ved en senere anledning bli bruk til data som f.eks hvilket fly som ble benyttett og eventuelt annet.

Kommuner sikrer seg historiske data

Både Bergen – og Lindås kommune sikret seg sist uke historiske bilder fra 1991 og 1992. Totalt litt over 1000 bilder. Bilder som dette har blitt brukt som dokumentasjon i rettstvister. Rettstvister som grensetvist, brygge og bryggestørrelser og rene straffesaker. Brukere har vært Fylkesmenn, Kommuner, Privatpersoner, jurister og Økokrim.

Bildene leveres i fem oppløsninger, hvorav den største er 4980×6250 piksler, JPG fil på ca 14 mb. Orginalbildene er fotografert med Pentax 6×7 med 165 mm objektiv. Film i 120 format med 10 eksponeringer. Unntaksvis 220 med 20 eksponeringer.

62226507

Norgesarkivet

Velkommen til Mapaid’s side for bildesøk

Databasen innholder mer enn 325.000 bilder som strekker seg helt tilbake til 1996.

Du behøver ikke kunne den nøyaktige adressen. Kun en del av gatenavnet holder, for eksempel gate/veiadresse, Sted etc.

http://no.mapaid.com/

 

Skanning, Norgesarkivet

Her er noe av den tyngste skanningsjobben, skanning av 4,5×6 negativer som er klippet en og en. I tillegg ligger de i separate folilommer. Heldigvis så er det bare noen tusen av disse. 4,5×6 gjorde at en fikk 15 eksponeringer på en film i motsettning til 10 på format 6×7. Filmen såkalt 120 film var den samme. http://en.wikipedia.org/wiki/120_film

Her er et par bilder fra 4,5×6 opptak tatt i 1985

575166036 575167024 SAMSUNG CSC