Norgesarkivet – systematisering

50697474

Alle bildene har sitt unike bildenummer. Dette består alltid av åtte siffer. De ett eller to første angir opphav, i hovedsak type original materiale og etter spesifikke nummerserier. De fire eller fem sifrene i midten angir løpenummer i serien (ofte den enkelte film).

De to siste siffer angir bildenummeret på filmen.

På digitalt materiale er det en løpende nummer serie.

Serienes ett eller to første siffer:

12 = analoge opptak – Mapaid

14 = analoge opptak – Mapaid

16 = analoge opptak – Mapaid

50 = digitale opptak – Mapaid

57 = analoge opptak – Ariel 4,5*6

58 = analoge opptak – Ariel 135 film

4 = er fortsettelsen på 58 serien, men der serienummeret er fem siffer framfor det normale fire.

59 = analoge opptak – Ariel 6*7

62 = analoge opptak – Mapaid 6*7. I enkelte tilfeller også 135 film om de er i samme nummerserie

63 = analoge opptak – Mapaid 135 film

Det finnes videre serier som ikke tilhører Norgesarkivet

31 = Danmark

85 = Estland

Store deler av arkivet er ferdig posisjonert ned til enkeltbilder i kartsystem.

 

Drammen 1991

DrammenDrammen 1991, 111 bilder, ferdig kulturhistorie

622032006

t av bildene, som viser hvilken kvalitet skannede bilder oppnår i dag.

 

Norgesarkivet

Etter en omfattende opptelling og beregning av volum bilder er det klart at det er mellom 1,4 og 1,5 millioner bilder i norgesarkivet.norgesarkivet

Norgesarkivet, februar 2015

Mye skjer nå med Norgesarkivet.

Bildeseriene fra 1990 og 1991 blir koblet til kart. Dette er bilder som i sin tid ble fotografert for dørsalg. Fotografert med Pentx 67 og 165 mm på 120 film. Ti bilder pr film i såkalt 6×7 som egentlig er 55×70 mm. Filmene er skannet i 2400 DPI, ca 13 mb i jpg format.  Her er 110 bilder fra Oslo fotografert 15. juli 1991.

hellerudDet finnes en loggbok fra start med 18 flyturer beskrevet. Etter det ble loggen digital og det er dataene som benyttes i dag. Nå noteres den enkelte filmen som ferdig. En av de andre ansatte henter opp bildene og hele settet blir lagret inn under kommune, år osv. Noe av jobben nå er faktisk å rette opp småfeil og mangler. Heldigvis er det et promille spørsmål av volumet.

jobbliste

 

Den enkelte film bilr merket ferdig og etter at bilder og data er samlet, blir behovet for disse dataene ikke lengre nødvendige.

 

 

Norgesarkivet

Opp mot 1,5 millioner flyfoto er en stor mengde med bilder. Godt over halvparten av bildene er posisjonert med koordinater. Resten ligger med stedsnavn, områdenavn osv. Har startet med å koordinatfeste disse og ser at det er på høy tid. Når vi benytter gamle bilder og nye kart så er ofte forskjellene så store at det kan være vanskelig å orientere seg. Om bildene ikke blir posisjonert er verdien redusert. Posisjoneringen av bildene gjøres etter Mapaid’s standard. Dekningsflatene og bilder legges inn sortert på kommune, kommunenummer, år og type.

Bygdoy104 bilder fra Bygdøy i Oslo fotografert 14. juli 1990. diise flatene er laget med standard størrelse og med typebenevnelsen OBJ (objektfoto)

 

Objektfoto, noe nytt

Objektfoto, et nytt tema for GIS brukerne

Oversiktsbilder, normalutsnitt og enkeltobjekter i en blanding. Alle med punkter som markerer den enkelte type bilder og tyngdepunktet for disse. Bildesettene består av både bredde- og høydebilder. Produktet er utviklet i forbindelse med “settfraoven” bokserien. På bildet ser vi Groruddalen i Oslo. Bildene leveres i de tradisjonelle L1, L2, L3_5 og L5 oppløsningene.

Grønne punkter viser oversiksbilder, ofte som under med horisont. Gule punkter viser “normalutsnitt” og de små røde punktene viser detaljbilder som det siste bildet i denne sammenhengen. I egenskapstabellen ligger blant annet fotodato.

Bilder av denne typen er blant annet etterspurt av planleggere og arkitekter. Denne typen organisering av bildene gir enkel tilgang til bilder og en mulighet til å bygge opp historikk med bilder.

groruddalen

 

50727724 50727931

Norgesarkivet – Mapaid analog delen

Clipboard01

Da er nesten alt av bilder fra perioden 1988 – 1998 skannet. Lager såkalte polygoner (flater) til hvert av bildene. Bildene er dels detaljer og dels oversiktsbilder. Polygonene har en standard størrelse. Her er 124 bilder fra Nesøya / Asker fotografert 2. oktober 1991

https://www.facebook.com/photo.php fbid=10152490506636417&set=a.439420821416.214470.617436416&type=1&theater

Norgesarkivet – Ariel delen

ariel_kart

Da er alt av dekningsflater av Arielden av Norgesarkivet digitalisert. Flatene finnes i heldekkende Norge, Fylkesvis og på kommunenivå. Vi arbeider fortløpende med oppdatering av metadata, som fotodato mm

Norgesarkivet

Enkelte av de første seriene av Ariel delen mangler fotodato. Vi kjenner hvilket år seriene er tatt og vil legge inn fotodato 1.1.XXXX i systemet. Når det gjelder Mapaid delen av arkivet så er fotodato kjent på alt av materiale.

621543036

troms

Troms. Filmene som er knyttet til de grønne områdene er allerede digitalisert. De blå områdene vil bli skannet fortløpende, med prioritering på bestillinger.

 

 

ullensaker

 

Området nord-øst for Oslo, Romerike.

Norgesarkivet

askøyMer og mer av kartdataene er nå overført til digitale media. Fotodato blir lagt inn i fila. Her er det merket ut noen serier fra 4. juli 1989.  25 år siden det 🙂