Monthly Archives: July 2014

Kartgrunnlag og sluttproduktet

20140623_092549

Skjermdump av kart med polygoner

Skjermdump av kart med polygoner

Øverst papirkart med inntegnet område og avmerket med “serienummer” som er den konkrete film. Dette materialet blir nå overført til digitalt kartverk, såkalt GIS. Da har en muligheten til å sortere på fotodato, selektere bilder, Hente ut på kommuner og mye mer.

 

Status på Norgesarkivet

 

32021254

Norgesarkivet består av negativ fargefilm som delvis er skannet (ca 50%), Resten er digitale opptak. Det resterende av materialet må skannes. Deretter må de digitaliserte bildene ordnes etter de opplysningene som finnes på kart og annet loggført materiale. Hvor mye jobb som ligger i dette er avhengig av hvordan man skal løse dette. Det er flere mulige modeller. Koble alt opp mor kart (GIS) og/eller koble det opp mot kommuner. Hvilke GIS formater, hvilket databasesystem, vedlikehold- og backupsystemer.