Monthly Archives: April 2015

Oppdatering av data tilknyttet Arieldelen

Egenskapstabellen til Arieldelen blir kontinuerlig oppdatert. Kunder som har kjøpt rettigheter til bilder kan på forespørsel få tilsendt oppdaterte data. 150428_LierData linjene: Serienummer = de sentrale sifrene i de unike bildenummerene. Fotodato = Eksakt fotodato der den er kjent. Ved ukjent dato eller inntil videre ukjent dato vil det etterhvert framkomme som 01.01.1985, der 1985 er kjent. Produksjon = Ved “yes” er skanning gjennomført. De øvrige felt er så langt hjepefelt i produksjonen. De kan derimot ved en senere anledning bli bruk til data som f.eks hvilket fly som ble benyttett og eventuelt annet.

Kommuner sikrer seg historiske data

Både Bergen – og Lindås kommune sikret seg sist uke historiske bilder fra 1991 og 1992. Totalt litt over 1000 bilder. Bilder som dette har blitt brukt som dokumentasjon i rettstvister. Rettstvister som grensetvist, brygge og bryggestørrelser og rene straffesaker. Brukere har vært Fylkesmenn, Kommuner, Privatpersoner, jurister og Økokrim.

Bildene leveres i fem oppløsninger, hvorav den største er 4980×6250 piksler, JPG fil på ca 14 mb. Orginalbildene er fotografert med Pentax 6×7 med 165 mm objektiv. Film i 120 format med 10 eksponeringer. Unntaksvis 220 med 20 eksponeringer.

62226507

Norgesarkivet

Velkommen til Mapaid’s side for bildesøk

Databasen innholder mer enn 325.000 bilder som strekker seg helt tilbake til 1996.

Du behøver ikke kunne den nøyaktige adressen. Kun en del av gatenavnet holder, for eksempel gate/veiadresse, Sted etc.

http://no.mapaid.com/