Monthly Archives: February 2015

Norgesarkivet – systematisering

50697474

Alle bildene har sitt unike bildenummer. Dette består alltid av åtte siffer. De ett eller to første angir opphav, i hovedsak type original materiale og etter spesifikke nummerserier. De fire eller fem sifrene i midten angir løpenummer i serien (ofte den enkelte film).

De to siste siffer angir bildenummeret på filmen.

På digitalt materiale er det en løpende nummer serie.

Serienes ett eller to første siffer:

12 = analoge opptak – Mapaid

14 = analoge opptak – Mapaid

16 = analoge opptak – Mapaid

50 = digitale opptak – Mapaid

57 = analoge opptak – Ariel 4,5*6

58 = analoge opptak – Ariel 135 film

4 = er fortsettelsen på 58 serien, men der serienummeret er fem siffer framfor det normale fire.

59 = analoge opptak – Ariel 6*7

62 = analoge opptak – Mapaid 6*7. I enkelte tilfeller også 135 film om de er i samme nummerserie

63 = analoge opptak – Mapaid 135 film

Det finnes videre serier som ikke tilhører Norgesarkivet

31 = Danmark

85 = Estland

Store deler av arkivet er ferdig posisjonert ned til enkeltbilder i kartsystem.

 

Drammen 1991

DrammenDrammen 1991, 111 bilder, ferdig kulturhistorie

622032006

t av bildene, som viser hvilken kvalitet skannede bilder oppnår i dag.

 

Norgesarkivet

Etter en omfattende opptelling og beregning av volum bilder er det klart at det er mellom 1,4 og 1,5 millioner bilder i norgesarkivet.norgesarkivet

Norgesarkivet, februar 2015

Mye skjer nå med Norgesarkivet.

Bildeseriene fra 1990 og 1991 blir koblet til kart. Dette er bilder som i sin tid ble fotografert for dørsalg. Fotografert med Pentx 67 og 165 mm på 120 film. Ti bilder pr film i såkalt 6×7 som egentlig er 55×70 mm. Filmene er skannet i 2400 DPI, ca 13 mb i jpg format.  Her er 110 bilder fra Oslo fotografert 15. juli 1991.

hellerudDet finnes en loggbok fra start med 18 flyturer beskrevet. Etter det ble loggen digital og det er dataene som benyttes i dag. Nå noteres den enkelte filmen som ferdig. En av de andre ansatte henter opp bildene og hele settet blir lagret inn under kommune, år osv. Noe av jobben nå er faktisk å rette opp småfeil og mangler. Heldigvis er det et promille spørsmål av volumet.

jobbliste

 

Den enkelte film bilr merket ferdig og etter at bilder og data er samlet, blir behovet for disse dataene ikke lengre nødvendige.