Monthly Archives: December 2014

Objektfoto, noe nytt

Objektfoto, et nytt tema for GIS brukerne

Oversiktsbilder, normalutsnitt og enkeltobjekter i en blanding. Alle med punkter som markerer den enkelte type bilder og tyngdepunktet for disse. Bildesettene består av både bredde- og høydebilder. Produktet er utviklet i forbindelse med “settfraoven” bokserien. På bildet ser vi Groruddalen i Oslo. Bildene leveres i de tradisjonelle L1, L2, L3_5 og L5 oppløsningene.

Grønne punkter viser oversiksbilder, ofte som under med horisont. Gule punkter viser “normalutsnitt” og de små røde punktene viser detaljbilder som det siste bildet i denne sammenhengen. I egenskapstabellen ligger blant annet fotodato.

Bilder av denne typen er blant annet etterspurt av planleggere og arkitekter. Denne typen organisering av bildene gir enkel tilgang til bilder og en mulighet til å bygge opp historikk med bilder.

groruddalen

 

50727724 50727931

Norgesarkivet – Mapaid analog delen

Clipboard01

Da er nesten alt av bilder fra perioden 1988 – 1998 skannet. Lager såkalte polygoner (flater) til hvert av bildene. Bildene er dels detaljer og dels oversiktsbilder. Polygonene har en standard størrelse. Her er 124 bilder fra Nesøya / Asker fotografert 2. oktober 1991

https://www.facebook.com/photo.php fbid=10152490506636417&set=a.439420821416.214470.617436416&type=1&theater

Norgesarkivet – Ariel delen

ariel_kart

Da er alt av dekningsflater av Arielden av Norgesarkivet digitalisert. Flatene finnes i heldekkende Norge, Fylkesvis og på kommunenivå. Vi arbeider fortløpende med oppdatering av metadata, som fotodato mm