Norgesarkivet er til salgs

Selv har jeg vært og er av den oppfattning at Norgesarkivet hører hjemme i Norge og at det er det offentlige Norge som står for det. Under enhver omstendighet tror jeg også at det er her Norgesarkivet ender etter hvert. Unike ting står høyt i kurs hos utenlandske investorer og Norgesarkivet er unikt. Tror nok de fleste ser at Norgesarkivet på utenlandske hender vil kunne øke verdien, investorer vil selvfølgelig se fortjenestemuligheter. Min påstand er at Norge nå står ovenfor muligheten av å miste mye historikk fra de siste 30 årene.  Her er hva en seksjonsleder i

Nasjonalbiblioteket uttalte: “Det er klart at dette og andre slike arkiver utgjør en stor kulturhistorisk verdi som bør bli tatt vare på for ettertiden”

581 thoughts on “Norgesarkivet er til salgs

  1. Pingback: viagra generic

Comments are closed.