Kommuner sikrer seg historiske data

Både Bergen – og Lindås kommune sikret seg sist uke historiske bilder fra 1991 og 1992. Totalt litt over 1000 bilder. Bilder som dette har blitt brukt som dokumentasjon i rettstvister. Rettstvister som grensetvist, brygge og bryggestørrelser og rene straffesaker. Brukere har vært Fylkesmenn, Kommuner, Privatpersoner, jurister og Økokrim.

Bildene leveres i fem oppløsninger, hvorav den største er 4980×6250 piksler, JPG fil på ca 14 mb. Orginalbildene er fotografert med Pentax 6×7 med 165 mm objektiv. Film i 120 format med 10 eksponeringer. Unntaksvis 220 med 20 eksponeringer.

62226507

240 thoughts on “Kommuner sikrer seg historiske data

  1. Pingback: order nortriptyline 25mg

Comments are closed.