Arielarkivet

Ved endel bildeserier har vi ikke kartdata. Via kunderegisteret har vi bladd oss igjennom og notert opp stedsnavn.
Det viser seg at det en stor del fra Nordland, Troms og Finnmark. Trolig har det her blitt brukt kart av annen type en standard 1:50.000. Enkelte 1:50.000 kart er også borte, men det er forsvinnende få. Det vil basert på stedsopplysningene bli produsert en polygon for hver serie. Med det er ca. 40.000 bilder til plassert i databasen.

2018-05-30 (1)

290 thoughts on “Arielarkivet

  1. Pingback: Requip

Comments are closed.