Bruksverdien av skråfoto (flyfoto) øker The utility value of oblique aerial photography is increasing.

Verdien av skråfotografi (flyfoto). Det har lenge vært kjent at nytt skråfotografi (flyfoto) har høy verdi, for så å synke i verdi i årene som følger. Nå ser det ut til at skråfoto som har passert 15 år, øker betydelig i verdi igjen. En helt uvurderlig dokumentasjon av hvordan ting var. Dette er ikke bare skriftlig materiale der det som er nedtegnet, er nedtegnet. Her vises faktiske situasjoner på et bestemt tidspunkt.

The value of oblique photography (aerial photography). It has long been recognized that new oblique photography (aerial photography) holds high value initially, only to decrease in value in the subsequent years. However, it appears that oblique photographs surpassing 15 years in age are experiencing a significant increase in value once more. They provide an invaluable documentation of how things used to be. This is not merely written material where what’s documented is written down; it displays actual situations at a specific point in time.