Detalj av samme bilde.

Når detaljene teller! When details matter!

Når detaljene teller! Flyfoto til teknisk bruk er et felt hvor oppløsning/detaljgrad er viktig, ja faktisk viktigere enn flere andre egenskaper. Kameraet jeg bruker i dag er fullformat og har en 45,7 megapiksel sensor. Med angitte 8256×5504 piksler blir dette totalt 45441024 piksler på sensoren. Bildefilene i JPG-format er typisk på 17-22 MB. Oppsettet for dette bildet er 300 meters flyhøyde, 85 mm objektiv med fastskrudd fokus på uendelig. Motivets bredde er 250 meter. Resultatet er en pikseloppløsning på 3.028 CM. Det er detaljene som teller.
———————————
When details matter! Aerial photography for technical use is a field where resolution/detail level is crucial, indeed more important than several other characteristics. The camera I currently use is full-frame and has a 45.7-megapixel sensor. With specified 8256×5504 pixels, this amounts to a total of 45,441,024 pixels on the sensor. The image files in JPG format are typically 17-22 MB. The setup for this image includes a 300-meter flying altitude, an 85mm lens with a fixed focus set to infinity. The width of the subject is 250 meters. The result is a pixel resolution of 3,028 CM. It’s the details that matter.