Dekning Harstad

Harstad kommune, Ariel bildene / Harstad Municipality, Aerial Images

Ariel-bildene er en serie bilder fra perioden 1982-1993 som dekker store deler av Norge. Antallet bilder fra Harstad kommune, Norge, er 2083 stykker, datert mellom 1985 og 1990. Eksakt fotodato for bildene fra 1985 er tapt, men årstallet er bekreftet. Derfor er bildene fra 1985 merket 01. januar 1985, en dato som ellers ikke er i bruk. Bildene fra 1990 har i stor grad angitt fotodato. Dette er en vakkert sammensatt samling av norsk kulturhistorie, brukt som dokumentasjon for alt som er avbildet.
………………………
The Ariel images constitute a series of photographs taken between 1982 and 1993, covering extensive parts of Norway. The number of images from Harstad Municipality, Norway, totals 2083, dated between 1985 and 1990. The exact photo date for the 1985 images is lost, but the year is confirmed. Consequently, the images from 1985 are labeled January 1, 1985, a date otherwise not in use. The images from 1990 largely indicate the exact photo date. This collection serves as a beautifully composed archive of Norwegian cultural history, utilized for documentation purposes regarding everything depicted.