Normalfoto / NOR

Normalfoto, forkortet til NOR ble definert allerede i 1995. Enkelt sagt: 300 meters flyhøyde over bakken med normal flyhastighet og rette linjer under fotograferingen. Et bilde for hvert tredje sekund. Bakgrunnen for flyhøyden var at dette var lovelig minimumshøyde og med hastigheten at vi hadde mer å gå på ved eventuell motorkutt. Vi var avhengig av å fly så lavt som mulig så lenge det var snakk om analoge kamerar, det vil si med film for å få detaljgjenngivelsen så god som mulig.

Fra 1995 og fram til høsten 2002 var det Canon T90 med 85 mm objektiv som ble benyttet til NOR fotografering. Motivbredden lå på 250-300 meter avhengig av topografien.
…………………………………………
The term “Normalfoto,” abbreviated as NOR, was defined back in 1995. Simply put, it involved flying at an altitude of 300 meters above ground with normal flying speed and capturing images along straight lines. One picture was taken every three seconds. The reason for the specified flying altitude was that it was the legally mandated minimum height, and it allowed for some margin in case of engine failure, given the speed at which we were flying. We needed to fly as low as possible, especially when using analog cameras—meaning film cameras—to achieve the best possible detail reproduction.

From 1995 until the fall of 2002, the Canon T90 with an 85 mm lens was used for NOR photography. The width of the captured scene ranged from 250 to 300 meters, depending on the topography.