Vertikale bilder / Vertical images

Vertikale bilder, flyfotografier tatt mer eller mindre rett ned, innebærer at det forhåpentligvis finnes et punkt rett under i bildet. Dette har tradisjonelt vært grunnlaget for orthofoto, som igjen kan danne grunnlaget for kart og oppdatering av kart. Personlig har jeg valgt å levere dette som fotografier i stedet for å gå gjennom prosessen med å generere bilder (orthofoto) der man kan måle avstander. Jeg har gjort dette i mindre målestokk, der åtte til ti bilder er sydd sammen. Når det gjelder større serier, snakker vi om hundrevis, kanskje tusenvis av bilder, kreves kraftige dataverktøy for å utføre jobben. Det er mulig at kunstig intelligens (KI) snart vil kunne håndtere dette. Ting utvikler seg!

————————————
Vertical images, aerial photographs taken more or less directly downward, imply that there is hopefully a point directly below in the image. This has traditionally formed the basis for orthophoto, which, in turn, can serve as the foundation for maps and map updates. Personally, I have chosen to deliver this as photographs instead of going through the process of generating images (orthophoto) where distances can be measured. I have done this on a smaller scale, where eight to ten images are stitched together. When it comes to larger series, we are talking about hundreds, perhaps thousands of images, requiring powerful computational tools to perform the job. It is possible that artificial intelligence (AI) will soon be able to handle this. Things are evolving!