Normalfoto / Normalphoto

Normalfoto i denne sammenhengen med flyfotografering innebærer bruk av et fullformatkamera (24×36 mm) med 85 mm brennvidde og en flyhøyde på 1000 fot. Motivbredden er vanligvis mellom 250-300 meter, blant annet avhengig av faktorer som topografi. Optimalt bruksområde i motivet er normalt 1/4 – 1/3 opp fra bunnen i bildet. Avstanden fra kameraet til dette området er omtrent 500 meter. Bildet her illustrerer tettheten av fotograferingen. Det blir tatt bilder i linjer med 200 meters mellomrom, i begge retninger.
—————————————
Normalphoto in this context of aerial imaging involves the use of a full-frame camera (24×36 mm) with an 85 mm focal length and a flying altitude of 1000 feet. The width of the subject is typically between 250-300 meters, depending on factors such as topography. The optimal placement in the frame is usually 1/4 – 1/3 up from the bottom. The distance from the camera to this area is approximately 500 meters. The image here illustrates the density of the photography. Pictures are taken in lines with intervals of 200 meters in both directions.