Eksempel foto dekning, “Ariel” settet

Her er et eksempel på dekningen av Ariel-bilder i Kongsvinger kommune. Seriene strekker seg fra 1983 til 1992. I et omfattende arkiv på 500 000 bilder er alt nå delt opp etter kommunenivå. Opprinnelig ble disse bildene sortert etter kommunegrenser fra 2013. På den tiden ble ikke kommunegrensene tatt hensyn til under fotograferingen, da alt var basert på dørsalg av bilder. Nå, i ettertid, genereres enkeltpolygoner for hvert bilde, og alle bilder er skannet. Dermed er grensene mellom kommunene absolutt tydelige. Nye datasett blir nå tilpasset kommunegrensene fra 2024.