Gjøvik, Hamar område

Kartdetaljer fra Arielarkivet

Kartdetaljer fra Arielarkivet. Gjøvik, Mjøsa og Hamar området. Tett fotografert gjennom en tiårs periode.
#Norgesarkivet #Norge #Ariel